Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj


Společnost NANO TECHNOLOGI CZ s.r.o. spolupracuje s předními českými firmami a výzkumnými pracovišti.

Naši partneři:


Nyklíček a spol. s.r.o.


Textilní společnost Nyklíček a spol. s.r.o. patří mezi tradiční české bavlnářské výrobce. Firma Nyklíček a spol. s.r.o. disponuje kvalitním výrobním zařízením, které ji ve spojení s profesionalitou zaměstnanců řadí ke stabilním firmám textilního průmyslu v České republice. Společnost má zkušenosti s řešením projektů výzkumu a vývoje, byla hlavním řešitelem výzkumných projektů zabývajících vývojem tkanin se specifickými elektrickými vlastnostmi.

Technická univerzita v Liberci
Fakulta textilní


Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci jako jediná v České republice poskytuje vysokoškolské vzdělání napříč celým textilním oborem. Fakulta textilní je aktivní ve vědecko-výzkumné činnosti v základním i aplikovaném výzkumu včetně experimentálního vývoje. Vědecká a výzkumná práce navazuje především na směry technologického a materiálového výzkumu, v nichž má fakulta tradičně vysokou úroveň, kvalitní personální zázemí a řadu specializovaných laboratoří s unikátními přístroji. Objevy jako např. nová technologie výroby nanovlákenných plošných útvarů ji řadí k prestižním vysokoškolským ústavům.

NANOMEMBRANE


Nanomembrane je mladá úspěšná česká firma, která si dala za cíl uvést do praxe a průmyslové výroby světově unikátní vynález z Liberce – membránu z nanovláken. Tato membrána nepropustí vodu a dýchá téměř jako druhá kůže. Ambicí je nabídnout tyto nové možnosti oblečení nejen sportovcům, ale také všem, kteří chtějí chodit elegantně oblékaní a přitom nechtějí zmoknout. Speciální přístroje liberecké Technické univerzity, kde nanovlákennou membránu prozaicky nazvanou Nanomembrane vyvinuli, prokazují u oblečení lepší vlastnosti než u výrobků lídrů trhu s outdoorem.

Projekty výzkumu a vývoje

KOMPOZITEX – Kompozitní textilní materiály na ochranu člověka a techniky před účinky elektromagnetických a elektrostatických polí (2012-2015)

Vývoj textilních a kompozitních materiálů s vysokou vodivostí a stínící elektromagnetickou účinností na ochranu před vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením.

Detail projektu

Projekt KOMPOZITEX byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Společnost NANO TECHNOLOGI CZ s.r.o. se podílí na komercializaci výstupů projektu Kompozitex. Jedná se zejména o speciální nehořlavé, žáru a plamenu odolné materiály. Materiály vyvinuté v rámci projektu Kompozitex byly použity na výrobu záchranného evakuačního obleku.

Připravovaný projekt výzkumu a vývoje:

NANOTROTEX – Kompozitní nanostrukturní elektrodové materiály s textilní matricí

Řešitelský tým:

Nyklíček a spol. s.r.o.

ČVUT v Praze
Fakulta elektrotechnická

VÚB a.s.

VÚB a.s.