PRODUKTY

Záchranný evakuační set

Záchranný
evakuační set


Více info
Antismogová rouška

Opakovaně pratelná antismogová, antibakteriální rouška


Více info
Aqoiltex absorpční textilie

Aqoiltex
absorpční textilie


Více info
Záchranný evakuační set A/B/C

Záchranný evakuační set


Naše unikátní řešení založené na použití speciálního roztoku, ve kterém jsou produkty smáčeny, dokáže účinně odrážet teplo a tvoří termickou bariéru. Tím je zajištěno, že oblek odolá tepelnému záření požáru. Proto je člověk ochráněn před žárem a je oblek odolný i vůči působení přímého ohně po dobu až několika minut. Díky svým unikátním vlastnostem je oblek odolný i vůči působení přímého ohně po dobu několika minut, což doposud žádný jednorázový oblek nenabízel.

Tato souprava se skládá ze tří výrobků a jako celek slouží k opuštění požárem zasažené budovy ještě před příjezdem IZS (integrovaného záchranného systému).

Souprava zahrnuje tyto součásti:

 • Evakuační maska
 • Evakuační oblek
 • Hasicí sprej
Odborný posudek ke zdravotní nezávadnosti

Záchranný evakuační oblekZáchranný evakuační oblek

Evakuační oblek


Inovativní jednorázový oblek je vyroben ze speciálně vyvinuté tkaniny napuštěné roztokem. Tento materiál dosahuje zajímavých hodnot v odolnosti proti žáru a plamenu.

Oblek je vyroben v podobě pláště s kapucí, který umožňuje okamžité nasazení a urychlené opuštění objektu a zároveň chrání většinu těla uživatele. Tento oblek umožňuje uživateli pobyt v hořícím objektu nebo požárem zasaženém místě po dobu až 15 minut. V zásadě se dá říci, že dokud se roztok nevypaří působením žáru a přímého ohně, je osoba chráněna. Osoba oblečená do běžného oděvu si na sebe vezme tento speciální oblek, který je mokrý, a je tak chráněna až 15 minut před horkem a až několik minut před přímým ohněm. Roztok, kterým je oblek napuštěn, není toxický. Naopak je ekologický, nezničí oblečení a není nebezpečný při styku s pokožkou.

Oblek a roztok je plně ekologický a podléhá biologickému rozpadu.

Bezpečnostní list
Technický list
Certifikát vysvětlení
Test na figuríně – zpráva


Evakuační maska


Záchranná evakuační maska B

Evakuační maska je určena k ochraně osob při evakuaci z požárem zasažených objektů. Maska má za úkol zabránit udušení evakuované osoby a umožnit jí dobrou orientaci na cestě z hořící budovy nebo jiného objektu.

 • chrání proti zplodinám z kouře a chemickým látkám
 • nehořlavý a chemikáliím odolný materiál kukly
 • chrání proti všem druhům plynů/částic
 • jednoduché nasazení, jednorázové použití
 • vysoce ekonomická – doba použitelnosti až 10 let s možností servisu a prodloužení doby použitelnosti

Evakuační maska s dýchacím filtrem v kombinaci s kuklou k použití při požáru a při nehodách s chemikáliemi.

Lícnice polomasky, vyrobená ze silikonu, je zabudovaná do kukly z chemicky odolného materiálu.

Kukla se dá rychle a jednoduše nasadit, aniž by bylo nutné předchozí nastavování. Kukla je vybavena plynovým a částicovým filtrem. Chrání proti kysličníku uhelnatému a jiným jedovatým plynům a částicím, které mohou vznikat při požáru.

Technický list
Záchranný hasící sprej

Hasicí sprej


Pro Záchranný evakuační set je dodáván speciální hasicí sprej. Slouží k uhašení drobných požárů na cestě ven z hořící budovy, jako například dveře, spadlý trám, hořící koberec a podobně. Může také sloužit k ochlazení předmětů, např. kliky dveří. Vzhledem k použité technologii má tento malý, ale nesmírně výkonný hasicí sprej s objemem pouze 470 ml velmi dobré hasební schopnosti. Je tlakován dusíkem a umožňuje postupné použití hasebního prostředku až do úplného vyprázdnění. Tryska hasicího spreje je opatřena plombou a hasební spouští, která dostříkne na vzdálenost až 3 m.

Speciální roztok lze nastříkat přímo na nechráněnou pokožku lidského těla, a tím ochránit pokožku proti popálení.

Tato unikátní hasební technologie najde své využití také v automobilovém průmyslu. Je nepostradatelnou součástí výbavy osobních vozidel, kde se uplatní při hašení požáru i jako ochrana posádky hořícího vozidla.

Bezpečnostní list
Technický list


Záchranná evakuační maska B

Aqoiltex absorpční textilie


 
 • Hydrofobní materiál
 • Separuje olej od vody
 • Vykazuje velkou absorpční kapacitu
 • Lehký, flexibilní, snadno aplikovatelný
 • Pro použití ve vodě i na suchu

Náš nový materiál Aqoiltex snadno separuje nejen ropné látky od vody. Materiál zachytí ropu, oleje či podobné látky a vyčištěná voda se do textilie nevsakuje a odteče pryč. Hlavní využití je likvidace ropných a olejových skvrn ve vodě. Díky vysoké účinnosti postačí u tohoto sorpčního materiálu použít pouze malé množství v porovnání s klasickými sorbenty.

Více informací
Technický list
Záchranný hasící sprej

Opakovaně pratelná antismogová, antibakteriální rouška


Parametry roušky:

 • filtrace bakterií
 • filtrace pevných částic již od 0,4 µm
 • opakovaná použitelnost i po vícenásobném praní
 • použité materiály splňují podmínky Oeko-Tex Standard 100
 • na základní textilní materiál je aplikována speciální úprava, která zvyšuje filtrační schopnosti
  základního materiálu a zajištuje antibakteriální vlastnosti výsledné textilie
Více informací